ga naar de

RAILSPORT EVENTS

Het programma

 

Het programma varieert van sportieve nationale en internationale events, culturele events, familiedagen, vitaliteitsprogramma's (Be Fit) alsook events in opdracht (events op maat) voor afdelingen en spoorwegbedrijven.

 

Het programma verbindt niet alleen de medewerkers met elkaar en met het eigen bedrijf maar biedt tevens mooie (individuele) ervaringen alsook energieke momenten en stimuleert daarmee de vitaliteit van de medewerkers. Het merendeel van de events is gratis voor deze medewerkers.

​​

Voor wie

 

Deelname staat open voor alle medewerkers van bedrijven, die aangesloten zijn bij Railsport, inclusief diens partner en kinderen (tot 21 jaar). Je hoeft nergens lid van te worden, het feit dat jij werkzaam bent bij één van de bij Railsport aangesloten bedrijven is voldoende om deel te kunnen nemen. Bij sommige events is het toegestaan om een introducé mee te nemen, echter dienen de kosten voor deze introducé gedragen te worden door hoofdboeker, zijnde de werknemer. Oudgedienden, mits aangesloten bij het Spoorwegpensioenfonds, kunnen ook deelnemen aan een groot deel van de activiteiten van Railsport.

 

Deelnamevoorwaarden

 

Om de evenementen voor iedereen prettig te laten verlopen, heeft Railsport voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden worden na inschrijving automatisch van kracht. Zo dient iedere deelnemer zich op de dag van het evenement te legitimeren en verwachten wij een tijdige afmelding wanneer je niet kunt komen.