top of page

Copyright

Copyright Railsport Nederland

Algemeen 

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze deelnemers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een eigen device, en/of het printen van een enkele hardcopy.

 

Zonder formele toestemming van Railsport is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op het internet of welk netwerk dan ook. Wanneer u gebruik wilt maken van ons gepubliceerde (beeld)materiaal, dan is dat veelal mogelijk maar uitsluitend na aanvraag en een formeel akkoord daarop van Railsport.

 

 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Railsport, tenzij anders aangegeven. Zonder formele toestemming van Railsport is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken

 

 

Informatie op de website 

Deze openbare website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden wel of niet gekoppeld aan social media, denk hierbij aan Facebook, twitter, Google+, etc. Railsport is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Railsport weer.

 

 

Materiaal van Railsport en/of van derden

Wij streven ernaar dat alles wat wij publiceren eigendom is van Railsport dan wel vrijgesteld is van welke vorm van eigendomsrecht dan ook. Wanneer wij onverhoopt (beeld)materiaal van een derden hebben gecommuniceerd en hiertoe enige vorm van weerstand is, dan vernemen wij dit graag en zullen wij hierop de nodige inspanningen leveren om dit beeldmateriaal per direct te verwijderen. Helaas is het een onmogelijkheid om van al het (beeld)materiaal, dat ons bereikt, de afkomst (lees eigenaarsrechten) te traceren/verifiëren. 

 

 

Houten, 1 januari 2016

bottom of page