top of page

Privacy Statement

Privacy Statement

Algemeen

De privacy van deelnemers is voor Railsport een groot goed. In overeenstemming met de nieuwe standaarden van de AVG gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u aan Railsport levert, worden alleen voor Railsport doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Als Railsportdeelnemer beheert u uw eigen persoonsgegevens bij Railsport. U kunt op de website van Railsport bij ‘contact’ te allen tijde uw gegevens bij Railsport opvragen en deze desgevraagd laten verwijderen. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.

U kunt hieronder kennisnemen van het ons volledige Railsport Privacy statement

Railsport privacy statement

In dit privacy statement wordt omschreven hoe Railsport Nederland (hierna: Railsport) omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals deelnemers aan evenementen, leden van het Fitcenter en bezoekers van de webwinkel (hierna: “de gebruiker” of “u”).

 

Op het moment dat u uw gegevens aan Railsport verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy statement. Railsport verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam, de achternaam, het adres, het e-mailadres, telefoonnummer(s) (privé, zakelijk en/of mobiel), geslacht, geboortedatum, personeelsnummer, bedrijfsonderdeel en wijze van deelname van de gebruiker. Railsport verwerkt deze persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Daarnaast is ons Privacy statement ook van toepassing op alle informatie die Railsport over u verzamelt via de website www.railsport.nl.

Websites van derden

Ons Privacy statement is niet van toepassing op websites waarnaar Railsport een hyperlink aanbiedt. U dient voor het privacy beleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken. Railsport is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

 

 

Doeleinden

Railsport (of een opdrachtgever van Railsport) kan uw gegevens gebruiken: ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen in de meest ruime zin, maar onder andere; voor het beheer van haar deelnemersadministratie; voor het verschaffen van informatie over evenementen, voor uitvoering van Fitcenter en Be Fit activiteiten, voor aanbiedingen en andere Railsport activiteiten die door of in opdracht van Railsport worden georganiseerd, voor communicatie per e-mail, social media, sms, mms, flyers, brochures dan wel per traditionele post, etc.; voor de verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes); voor het monitoren, verbeteren en beveiligen van haar websites; voor het uitvoeren van marktonderzoeken.


Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevensbeheer (bewaartermijn)

Uw gegevens worden in een afgeschermde digitale omgeving bewaard voor de duur dat u gebruik maakt van de Railsport activiteiten. Wanneer u aangeeft dat u niet langer gebruik wilt maken van onze activiteiten dan wel dat u niet langer werkzaam bent bij één van de bij Railsport aangesloten organisaties, dan worden uw gegevens ultimo jaar verwijderd uit ons systeem. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.

Gegevens wijzigen en/of opvragen

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en zo nodig (laten) wijzigen, verwijderen het recht om toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken, het recht op data portabiliteit zodat u uw gegevens eenvoudig kunt verkrijgen om bijvoorbeeld door te kunnen geven aan een andere organisatie/persoon. Dit kunt u doen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Railsport Nederland. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.


Websitebeheer

Behalve de gegevens die Railsport over u verzamelt zoals hierboven beschreven, behoudt Railsport zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Met cookies kunnen onder meer de volgende gegevens verzameld worden: tijd en datum van bezoeken, inloginformatie, het IP-adres van de gebruikte computer, browsertype en -versie, gegevens over het besturingssysteem en platform, het cookie-nummer, welke delen van de site zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL’s (domeinnamen) van de sites via welke u een Railsport-site heeft bezocht en via welke pagina u de website heeft verlaten. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Afmelden van mailings

Onder aan elke mailing die u van Railsport ontvangt, heeft u de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de mailinglijst. Na uitschrijving, zult u geen mailings meer direct van Railsport ontvangen.

Beveiliging

Railsport doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de server waarop de gegevens van onze deelnemers zijn opgeslagen. De server is voorzien van de nodige beveiligingssystemen en individuele toegangscodes per gebruiker.

 

 

Verstrekking van gegevens

Railsport kan uw gegevens verstrekken aan de met Railsport gelieerde ondernemingen en partijen, die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de dienstverlening. Daarbuiten zal Railsport geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij Railsport hiertoe wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Railsport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy statement van Railsport te bestuderen ten aanzien van wijzigingen en/of verbeteringen.

 

 

Houten, 1 maart 2017

bottom of page